Voorwaarden

Videobite bestaat uit de volgende site`s,

https://www.videobite.nl ,  https://www.vbantivirussoftware.nl , https://www.vbcomputers.nl


Toepasselijkheid.
Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden hoe dan ook  genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Aanbiedingen.
Door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.


Totstandkoming aankoop via webwinkel.
U maakt uw keuze en gaat naar de winkelwagen en vult uw gegevens in.
Na bevestiging door u, ontvangt u automatisch een kopie wat door u besteld is, met een eigen nummer voor de door uw bestelde artikelen.
Mocht het zo zijn dat uw artikel-uitverkocht en of niet leverbaar is of de gewenste levertijd zal gaan overschrijden, wordt u door ons gebeld en of gemaild met een alternatief, met de vraag of u hiermee akkoord kunt gaan.
Indien u besluit op ons voorstel in te gaan vragen wij een e-mail ter bevestiging te sturen aan ons.


Prijzen.
Prijzen zijn inclusief 21% b.t.w. alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van drukfouten.
Geheugen, cpu's, harde schijven en processors zijn dagprijzen en zijn onderhevig aan dollar koersen en brandstoftoeslagen, veranderingen kunnen daarom plaats vinden


Ruilen van bestellingen.
Download hiervoor het RMA formulier.
U bent zelf verantwoordelijk voor het goed bestellen, bij ruiling zijn de verzendkosten voor u.


Levering diensten: (reparaties en installaties)
Uitsluitend contant op locatie van werkzaamheden, waarna eventueel uw factuur als zijnde betaald door U, achteraf toegezonden wordt.
Op locatie wordt er wel voor u een orderbevestiging uitgedraaid indien dit mogelijk is.
Wij rekenen geen voorrijkosten.
Uitzonderingen hierop zijn: voor de verdere gelegen woonplaatsen betaald u € 1,00 de kilometer dit is de reistijd, auto, benzine en de manuren die de monteur/chauffeur nodig heeft om bij u te komen wij vinden dit een eerlijker verdeling. (Ga naar keuze waar wij gratis komen)
Software wordt direct geleverd na betaling via ons betalingslink die u toegestuurd word via uw emailadres


Reparatie uur tarieven zijn:
€ 28,00 per uur op locatie tarief. (hiervoor maximaal 1 uur reparatietijd) Hierna € 7,00 per kwartier.
Herinstalleren met originele Cd en of Dvd 's van uw Pc € 60,00 en Laptop € 65,00 inclusief. (u bent zelf verantwoordelijk voor uw data en uw back-up)
 

Werkzaamheden op locatie.
Ten alle tijden contant of via Ideal te voldoen op moment van reparatie.


Levering goederen.
Uitsluitend na ontvangst van uw betaling contant of op een onze bank-postrekeningen.
Goederen worden afgeleverd 3 tot 4 werkdagen na ontvangst van uw betaling via verzending per post en/of koerier of door onszelf gebracht.      
Defecte, beschadigde, niet goed werkende goederen dienen BINNEN 24 uur bij ons aangemeld te zijn per e-mail.
UITSLUITINGEN: Indien vanuit videobite toch besloten wordt om deelbetalingen toe te staan zal er een rente in rekening gebracht worden van 2% per maand, deze goederen blijven eigendom van videobite tot de laatste termijn door u aan videobite is voldaan inclusief de rente en eventuele kosten ter incasso en rechtsvervolging bij eventueel in gebreke blijven van betaling aan videobite.

 

Betalingen.
Contant of via internet betalingssysteem Ideal en wat ondersteund wordt door de ABN AMRO, ING BANK, SNS, RABOBANK tevens het orderverwerkingssysteem  Globecharge.
Het snelst zijn natuurlijk de eenmalige automatische overboeking of internet betalingen via Ideal.
Nu ook betalingen via Paypal mogelijk.
Maar als u werkelijk haast heeft is een telefonische overboeking hier ook op zijn plaats, (houd u dan wel rekening met extra kosten voor u, door de bank)


Service en garantie.
Wij verstrekken garantie op geleverde producten en diensten, indien voor zover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door  wederpartij te worden aangetoond, zo nodig middels opgave van serie en of licentie nummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
Op diskettes, drivers, Cd's, supplies en batterijen is geen garantie. Overige artikelen hebben 1 jaar garantie tenzij anders vermeld. Indien er sprake is van On-site.
Garantie betreft dit een garantie welke door de fabrikant wordt gegeven. Bij ondeskundig gebruik vervalt de garantie.       


Reclame.
Download hiervoor het RMA formulier.
Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten en/of factuur-bedragen, dienen binnen 24 uur na ontvangst daarvan schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van feiten waarop de reclame betrekking heeft.
Melding van schades en of manco's dien binnen 24 uur na levering schriftelijk (poststempel) plaats te vinden, of per e-mail en of fax.
Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan boven gestelde, kunnen ze niet in behandeling genomen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
In geval van reclame geeft de tegenpartij niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen tegen ons op te schorten.

 

Verzenden.
Goederen worden afgeleverd in Valkenswaard en Dommelen gratis na ontvangst van uw betaling. U wordt gebeld voor een afspraak met onze chauffeur. Dit kan of in de ochtend, middag of avond zijn. Bij het niet thuis zijn en er een tweede afspraak gemaakt moet worden, wordt er een bedrag van € 5,00 in rekening gebracht aan u. Buiten de vrije regio werken wij met de vervoerder  GLS ,TNT, UPS en DCP en worden conform hun voorwaarden de vervoerskosten  in rekening gebracht. (zie hun website) kosten zijn vrij laag.


Retour zending (Garantie)
Retourzendingen aan ons dienen voorzien van de volgende punten: Voldoende porto kosten; kopie factuur, duidelijke klachten omschrijving per item: deugdelijke verpakking.
Indien de goederen niet defect blijken te zijn worden er € 27,50 aan onderzoekskosten in rekening gebracht. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet aangenomen.
Geweigerde reparatie zendingen houden wij drie maanden ter uwer beschikking.
On-site garantie: u download een RMA-formulier bij de fabrikant van het artikel vult dit in en verstuur dit met het defecte onderdeel conform hun voorwaarden naar deze fabrikant.


Aanlevering filmmateriaal en/of dia's. ( Voor onze site videobite.nl)
Algemene regel Filmmateriaal: u bent te alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw materiaal.
Maak altijd VOOR-verzending een goede kopie van uw videoband of h8 etc.
Projectoren en of videorecorders kunnen stuk gaan en uw tape verminken, vandaar deze vermelding.
Super 8 films dienen schoon en op spoelen van min 19 cm aan geleverd te worden, afgemonteerd in kijkrichting en goed aan elkaar geplakt.
In goede standaard vocht-licht dichte solide verpakking te verzenden aan ons.

Uw wensen maakt u kenbaar d.m.v. naar onze videobite site te gaan en daar aan te geven op het daarvoor bestemde opdrachtformulier in te vullen en naar ons te verzenden.
Films, Dia`s en Foto`s door ons gemaakt zowel op DVD, HD, USB stick, worden door ons maximaal 14 dagen bewaard en daarna verwijderd van onze  harde schijven.
 
 
Dia's aanleveren gebeurt als volgt: ( Voor onze site videobite.nl)
U stuurt ons een mail met uw wensen, daarna nemen wij contact met u op, om de eventuele carrousels aan te leveren die speciaal voor dia 's aan u worden verstrekt. (hier zit wel een borg op van € 29,75) Deze carrousels retourneert u ons voorzien van de dia's in de kijkrichting door u geplaatst zoals u uw dia-verhaal wilt vertellen. Alle dia's dienen staand in de carrousel geplaatst te zijn in volgorde van kijkrichting en helaas zijn liggende dia's alleen mogelijk tegen een bijbetaling. 

Uw wensen maakt u kenbaar d.m.v. naar onze videobite site te gaan en daar aan te geven op het daarvoor bestemde opdrachtformulier in te vullen en naar ons te verzenden.
Films, Dia`s en Foto`s door ons gemaakt zowel op DVD, HD, USB stick, worden door ons maximaal 14 dagen bewaard en daarna verwijderd van onze  harde schijven.

 

Overeenkomst tot het maken van filmreportages: ( Voor onze site videobite.nl)
Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingingen door medewerkers en of tussen personen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door ons volgens het handelsregister bevoegde personen.

Uw wensen maakt u kenbaar d.m.v. naar onze videobite site te gaan en daar aan te geven op het daarvoor bestemde opdrachtformulier in te vullen en naar ons te verzenden.
Films, Dia`s en Foto`s door ons gemaakt zowel op DVD, HD, USB stick, worden door ons maximaal 14 dagen bewaard en daarna verwijderd van onze  harde schijven.